“1+1=3, de essentie van emergent leiderschap”

De commerciële koers bepalen en -besluitvorming.

Meerwaarde te creëren uit alle beschikbare middelen en mogelijkheden? De dagelijkse commerciële besluitvorming slagvaardig in te richten? Strategische doelen te kiezen? Werkbare kaders te creëren en de uitgangspunten helder aan de organisatie communiceren?

Emergent-X coached managementteams bij de ontwikkeling van visie en missie. Bij bepalen van  strategische doelen en het plaatsen van de mijlpalen op de route naar succes.

Top