Onze 4 werkgebieden binnen
de commerciële keten

“Alle verbetermethoden werken. Maar waar te beginnen met verbeteren?”

Inzicht hoe weerbarstige, complexe problemen effectief aan te pakken.

 In 1 dag naar inzicht in de samenhang van probleemcomponenten, en direct acceptatie voor verandering voor een vliegende start van verbeterprojecten.

Met de Crux™ methode wordt een multifunctioneel bedrijfsteam gefaciliteerd om antwoord te vinden op de vraag “Waar moeten we beginnen?”.

Meer informatie

“1+1=3, de essentie van emergent leiderschap”

De commerciële koers bepalen en -besluitvorming.

Meerwaarde te creëren uit alle beschikbare middelen en mogelijkheden? De dagelijkse commerciële besluitvorming slagvaardig in te richten? Strategische doelen te kiezen? Werkbare kaders te creëren en de uitgangspunten helder aan de organisatie communiceren?

Emergent-X coached managementteams bij de ontwikkeling van visie en missie. Bij bepalen van  strategische doelen en het plaatsen van de mijlpalen op de route naar succes.

Meer informatie

“Effectiever innoveren voor B2B markten door focus op het “fuzzy front-end”

Innoveren van producten, -diensten of -businessmodellen.

The AIM Institute traint en coacht bedrijfsteams op de praktische toepassing van de New Product Blueprinting methode. Een bewezen aanpak om samen met potentiele klanten relevante behoeften te identificeren. Sinds 2005 bewijst The AIM instituut met New Product Blue Printing dat een sterke onderbouwing van de business case, reductie van risico’s, efficiënter ontwikkelen en snellere marktintroductie gerealiseerd kunnen worden.

Met ervaren trainers en coaches nu ook aanwezig in Europa.

Meer informatie

OPUS Valorem draagt zorg voor een consistente, naadloze connectiviteit tussen alle vier de werkgebieden.

“Soms door te doceren, soms door te faciliteren maar altijd ondersteund met coaching

  • Persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s.

Specifieke competenties verbeteren binnen ieder commercieel werkgebied doen wij in samenwerking met praktijk ervaren experts. Zij geven heldere uitleg aan de hand van relevante, aansprekende analogieën en maken kennisoverdracht begrijpelijker en sneller.

“Educatie geeft kennis, oefening maakt de meester”

  • Dagelijks praktiseren.

Persoonlijke coaching en team-coaching versnellen en verankeren de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden. Alle OPUS Valorem programma’s zijn inclusief een vast aantal uren “Coaching on the job”.

Onbeperkt toegang

Bij alle programma’s van OPUS Valorem ontvangen deelnemers naast een vast aantal coaching uren onbeperkte toegang tot “OPUS Locus” de werkplaats en gereedschapkist voor commerciële connectiviteit.

Top